Nieuwsartikel bron: www.gaellemuun.nl alle rechten voorbehouden.

Landelijke collecteweek fondsgehandicaptensport

Datum: woensdag 25-03-2020

Van 30 maart t/m 4 april zouden in Zwartewaterland ca. 120 collectanten op pad gaan om te collecteren voor het fondsgehandicaptensport. 50% van de collecte-opbrengst blijft in Zwartewaterland, omdat dit bedrag terechtkomt bij “Ons Zwemuurtje” een zwemvereniging voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, waarvan veel leden in Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis wonen.

En de landelijke organisatie fondsgehandicaptensport” steunt zowel sporters met een lichamelijke als met een verstandelijke beperking.

Sport is belangrijk voor ieder mens, zeker voor gehandicapten !!

Het Fonds stelt subsidies beschikbaar aan (sport)organisaties zonder winstoogmerk, voor de aanschaf van speciaal sport en spelmateriaal en realisatie van specifiek bouwtechnische aanpassingen.

Maar dit jaar stelt het CORONAVIRUS ons voor grote problemen.

Renate van Dalfsen en Ad Theil die de organisatie van deze collecte in Zwartewaterland organiseren vinden het niet verantwoord om de collectanten langs de huizen te laten gaan.

We hebben nu gezamenlijk afgesproken dat we aan iedereen vragen om de gebuikelijke bijdrage die men gewend is te geven bij de huis aan huis collecte nu te storten op de de rekening van “Ons Zwemuurtje” in de collecteweek.

(IBAN:NL80 Rabo 0321413741 met vermelding: collecte FGS 2020)

We gaan 14 dagen na de collecte het rechtmatige deel van het fondsgehandicaptensport afstorten naar deze organisatie.

Wij hopen, dat u begrip heeft voor deze situatie en dat u toch op deze manier met gulle hand wilt geven!

Renate van Dalfsen en Ad Theil

Organisatie collecte fondsgehandicaptensport

Gepubliceerd op woensdag 25-03-2020 door Redactie|KN 329 keer gelezen.