Nieuwsartikel bron: www.gaellemuun.nl alle rechten voorbehouden.

Onderzoek rekenkamercommissie naar woonbeleid in Zwartewaterland afgerond

Goed wonen voor iedereen in Zwartewaterland

Datum: vrijdag 11-09-2020

De gemeente Zwartewaterland voert woonbeleid voor het goed wonen voor iedereen in de gemeente. De rekenkamercommissie van de gemeente Zwartewaterland heeft onderzocht in hoeverre dat beleid effectief en efficiënt was, en welke verbeteringen eventueel mogelijk zijn. Daarmee ondersteunt de rekenkamercommissie de gemeenteraad en het college bij de keuzes die er gemaakt moeten worden rondom wonen.

Bouwen voor starters belangrijke prioriteit

De gemeente Zwartewaterland heeft in 2017 een woonvisie vastgesteld met daarin een aantal peilers, zoals ‘voldoende betaalbare huurwoningen, ‘duurzame woningvoorraad en leefomgeving’ en ‘voldoende woningen voor jongeren en het stimuleren van eigen woningbezit onder starters’. Uit het onderzoek blijkt dat niet alle pijlers in de praktijk evenveel aandacht krijgen, zoals het bouwen voor starters. De rekenkamercommissie doet het college en de gemeenteraad een aantal aanbevelingen die met name betrekking hebben op het scherper neerzetten van ambities en uitvoeringsacties en op de periodieke terugkoppeling naar raad en samenleving. Het college van Zwartewaterland heeft aangegeven zich te herkennen in de aanbevelingen en deze ter harte te nemen.

Informatieavond op 17 september 19:30 uur

Tijdens de informatieavond zal de rekenkamercommissie de gemeenteraad informeren over haar onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar het woonbeleid in de gemeente. Vanwege de coronamaatregelen zal deze bijeenkomst live worden gestreamd via  www.zwartewaterland.nl/raadsvergadering. Wanneer u toch graag fysiek bij de informatiebijeenkomst op 17 september aanwezig wilt zijn, moet u zich in verband met de coronamaatregelen hiervoor aanmelden. Deze aanmelding moet uiterlijk woensdag 16 september 17.00 uur bij de griffie binnen zijn onder vermelding van uw persoonsgegevens. Aanmelden kan via griffie@zwartewaterland.nl of via 14 038 (vragen naar de griffie).

Voor nadere informatie:

- Zie bijgevoegde infographic.

- De onderzoeksrapportage zal in de raadsvergadering van 8 oktober 2020 worden besproken.

Gepubliceerd op vrijdag 11-09-2020 door Redactie|KN 1941 keer gelezen.