Nieuwsartikel bron: www.gaellemuun.nl alle rechten voorbehouden.

PvdA Zwartewaterland: geen stad in polder Mastenbroek!!!

Datum: donderdag 10-06-2021

PVDA

Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft, ongetwijfeld vanachter een bureau in haar kantoorpand te Amsterdam, bedacht dat er in de polder Mastenbroek wel ruimte is voor 35.000 nieuw te bouwen woningen. Men heeft daarvoor het gebied tussen Zwolle, Hasselt en IJsselmuiden in gedachten, een gebied dat goeddeels tot het grondgebied van de gemeente Zwartewaterland behoort.

Waarschijnlijk is het de heren en dames ontgaan dat het hier handelt om een kwetsbare, zeer oude en uit cultuurhistorisch oogpunt onvervangbare polder, die niet voor niets de status van Nationaal Landschap draagt. Evenmin laat men zich daar zich kennelijk iets gelegen liggen aan het feit dat in deze polder agrariërs al jarenlang hun bestaan vinden. En van weidevolgelgebied heeft men al even weinig kaas gegeten.

Nu is een polder, zelfs Mastenbroek, geen Openluchtmuseum. Veranderingen zijn van alle tijden en ook dit deel van Zwartewaterland staat voor grote uitdagingen. Om er maar een paar te noemen: Stikstofproblematiek, bodemdaling en daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen… Samen met alle betrokkenen probeert de gemeente Zwartewaterland om in een gebiedsgerichte aanpak een samenhangende oplossing te vinden voor alle opgaven. En ja, één van de opgaven waar we ook rond Zwolle mee te maken hebben is een woningbouwopgave. Ook in onze omgeving is de vraag naar betaalbare woningen groot en rijzen de prijzen de pan uit. Ook daarvoor moeten oplossingen komen. Voor de Partij van de Arbeid Zwartewaterland is het echter onbestaanbaar dat die oplossing bestaat uit het omvormen van de oudste polder van Nederland tot een tweede Lelystad.

Nu zal wellicht iemand denken: “Ach, wat stelt dat Economisch Instituut voor de Bouw nu helemaal voor? Weer zo’n lobbyclub uit de grachtengordel…” In dat verband is het goed te wijzen op wat er momenteel aan de gang is in de regio Zwolle. Die regio spreekt onverbloemd de ambitie uit om door te groeien tot de vierde economische regio van Nederland. En daar horen smaken bij die oplopen van 40.000 via 65.000 naar 80.000 te bouwen woningen. Weliswaar is dat in een heel uitgestrekte regio, maar het merendeel moet wel gebouwd worden in Zwolle of de onmiddellijke nabijheid. Dat gaat grote gevolgen hebben voor ons landschap, de natuur, maar ook de manier van leven waarbij de meeste inwoners van Zwartewaterland zich goed voelen. Je kunt niet (laten we dat aantal nog maar even noemen) 35.000 woningen in een beperkt gebied bouwen en denken dat dat geen diep ingrijpende gevolgen heeft voor de manier waarop in die omgeving wordt geleefd, gewerkt en gerecreëerd.

Daarom is de Partij van de Arbeid tegen deze ontwikkeling. Niet omdat er geen woningen gebouwd moeten worden, niet omdat veranderingen in Mastenbroek onbespreekbaar zouden zijn, niet omdat we niet mee willen denken aan problemen waarmee buurgemeenten worstelen. Maar wel omdat uitsluitend denken in termen van groei en economie uiteindelijk blijvende negatieve effecten zal hebben op omgeving, natuur en, niet het minst belangrijk, het welzijn van mensen. Veranderingen moeten passen bij de schaal van een landschap en het karakter van een streek. Dit soort luchtfietserij vormt daarvoor een ernstige bedreiging. Het is zaak daartegen krachtig stelling te nemen, voordat mensen er ook nog iets positiefs in gaan zien.

Fractie PvdA Zwartewaterland

 

Gepubliceerd op donderdag 10-06-2021 door Redactie|KN 248 keer gelezen.