Nieuwsartikel bron: www.gaellemuun.nl alle rechten voorbehouden.

HSV het Zwartewater nodigt leden uit voor de jaarvergadering.

Datum: dinsdag 27-02-2018

HSV Genemuiden

Hierbij nodigen wij al onze leden uit voor de ALGEMENE JAARVERGADERING Welke zal worden gehouden op: Dinsdag 13 Maart 2018 In de Kantine van de IJsbaan Vereniging.

Aanvang: 20.00 uur.

AGENDA:

1. Opening.

2. Notulen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.

4. Jaarverslag Secretaris

5. Jaarverslag Penningmeester

6. Verslag Kascontrole Commissie

7. Verkiezing Lid kascommissie

8. Verslag jeugdcoördinator.

9. Verslag Controleur

10. Pauze

11. Vaststelling contributie 2018. (Eventueel 3e hengel vergunning)

12. Bestuursverkiezing

Nico Duizendstra aftreden en niet herkiesbaar.

13. Verslag Karpercommissie

14. Rondvraag

15. Beantwoording Rondvraag

16. Sluiting.

Het bestuur.

Gepubliceerd op dinsdag 27-02-2018 door Redactie|KN 728 keer gelezen.