MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |  WeTransfer |       


Donderdag 2 april 2020 Algemeen:


Nieuwe coalitie Zwartewaterland gaat voor leefbaar en sociaal

Harrie Rietman voorgedragen als nieuwe wethouder en hij heeft er zin in!

Zwartewaterland - Leefbaar en sociaal, dat is kortweg de agenda waar de nieuwe coalitie van ChristenUnie, SGP en PvdA zich de komende twee jaar voor gaat inzetten. Omzien naar elkaar en extra aandacht voor kwetsbare groepen in de samenleving. En samenwerken aan de leefbaarheid van de kernen in Zwartewaterland: van betaalbare woningen tot voldoende mogelijkheden voor veilig wandelen en fietsen. Ook ligt de focus op goed onderhoud van het groen, sport en cultuur, ruimer armoedebeleid tot en met energieopwekking dichtbij huis.

“Het plan dat we als CU en SGP twee jaar geleden hebben gemaakt met BuitenGewoon Zwartewaterland is goed, dat vindt de meerderheid van de gemeenteraad en ook de PvdA”, zegt Tamme Spoelstra namens de coalitiepartijen. “Daar hebben we inhoudelijk ook mooie resultaten mee bereikt, samen met de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.” Volgens Spoelstra is het tegelijkertijd goed om een tussenbalans op te maken. “Wat zijn de belangrijkste opgaven voor de komende twee jaar? In de eerste plaats omdat sommige zaken sneller om oplossingen vragen, dan we twee jaar geleden konden voorzien. Dan gaat het bijvoorbeeld over thema’s als wonen, klimaatverandering, energie en omgevingswet. In de tweede plaats omdat we als gemeente financiële keuzes moeten maken en natuurlijk wilde de PvdA ook graag haar kleur geven aan deze coalitie.”

Inwoners maken Zwartewaterland. Waar we vol op blijven inzetten is het uitgangspunt dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de samenleving maken. Zij maken alles wat er in Zwartewaterland gebeurt mogelijk”, zegt Spoelstra“. Als gemeente leveren we onze bijdrage door dat samenspel zo goed mogelijk te faciliteren, ruimte te bieden aan initiatieven en onze verantwoordelijkheid te nemen waar het gaat om zaken van algemeen belang. We willen continue in dialoog zijn met de samenleving van Zwartewaterland.”

De PvdA draagt Harrie Rietman uit Genemuiden voor als nieuwe wethouder. Rietman was tot nu fractievoorzitter van de PvdA in de gemeenteraad. “Een ervaren en goed ingevoerde wethouder, waarmee we een stevige doorstart kunnen maken in deze raadsperiode”, zegt Tamme Spoelstra. Rietman was eerder wethouder in de voormalige gemeente Genemuiden. “Ik heb er heel veel zin in om me vanuit deze andere rol de komende jaren in te zetten voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Zwartewaterland”, zegt de toekomstig wethouder. De gemeenteraad wordt gevraagd op donderdagavond 12 maart a.s. in te stemmen met de voordracht. Door het vertrek van Harrie Rietman, keert een “oude bekende” na twee jaar terug in de gemeenteraad: Astrid Dijkstra uit Hasselt. Zij zat al eerder verschillende periodes in de gemeenteraad. De portefeuilles van de drie wethouders blijven op hoofdlijnen hetzelfde.

Gepubliceerd op vrijdag 06-03-2020 door Redactie|KN 618 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

do 02 apr / 11°
6
vr 03 apr /
7
za 04 apr -2° / 13°
9
www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: