MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |  WeTransfer |       


Zondag 20 juni 2021 Algemeen:


Zwartewaterland pakt door met huisvesting arbeidsmigranten

Zwartewaterland

Zwartewaterland gaat de huisvesting voor arbeidsmigranten reguleren. Zo wil de gemeente heldere afspraken vastleggen in convenanten met verhuurders en uitzendbureaus. ‘We gaan de leefomstandigheden voor arbeidsmigranten borgen en willen de overlast in buurten verminderen’, zegt wethouder Gerrit Knol.

Het convenant moet in ieder geval gelden voor alle nieuwe en als het kan ook voor bestaande huisvesting. Er worden verschillende zaken in vastgelegd. ‘Zo mogen hier voortaan in nieuwe situaties alleen nog arbeidsmigranten worden gehuisvest die in onze gemeente werken’, zegt Knol. ‘Hierbij moet de huisvesting voldoen aan alle normen en moet parkeren op eigen terrein plaatsvinden. En mag er, het liefst, alleen nieuwe huisvesting komen als bestaande locaties worden opgeheven. Ook het beheer wordt beter geregeld.’

Samenwerken

Om dit allemaal goed te regelen wil het gemeentebestuur het bestemmingsplan aanpassen. Verder wordt voortaan alleen nog samengewerkt met gecertificeerde uitzendbureaus. De gemeente spreekt de werkgevers aan op hun zorgplicht. Ook moeten arbeidsmigranten ingeschreven staan, of bij het RNI of bij de gemeente. Ook gaat de gemeente actief controleren of de huisvesting aan de normen voldoet en coronaproof is. Parkeeroverlast wordt aangepakt, in afstemming met de politie.

Verder wordt de Klankbordgroep Huisvesting Arbeidsmigranten betrokken bij het signaleren en oplossen van problemen. Zij brengen gevraagd of ongevraagd advies uit aan de gemeente. Wethouder Knol: ‘Ik ben blij met de Klankbordgroep. Wij waarderen het zeer dat inwoners, werkgevers, huisvesters en bedrijven meedenken. Binnen de Klantbordgroep komen verschillende geluiden bij elkaar. Zo kunnen we gezamenlijk stappen vooruit zetten. Mochten bewoners ondertussen vragen of ideeën hebben, dan kunnen zij mailen naar arbeidsmigranten@zwartewaterland.nl. Vanzelfsprekend gaan we de voortgang goed monitoren.’

Gelijkwaardig en volwaardig

Om de nieuwe aanpak uit te kunnen voeren, vraagt het gemeentebestuur krediet aan de gemeenteraad van € 57.200,=. Dit is voornamelijk bedoeld voor het aanpassen van het bestemmingsplan, handhaving en voor de ambtelijke uitvoering.

Knol: ‘We moeten arbeidsmigranten behandelen als gelijkwaardige en volwaardige deelnemers van onze samenleving. Deze plannen dragen daaraan in grote mate bij. Een goede regulering is goed voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor onze samenleving als geheel.’

Nederland

Nederland heeft weinig regelgeving om arbeidsmigranten te beschermen. Nog te vaak krijgen arbeidsmigranten te maken met onderbetaling en slechte huisvesting. Ook leidt de huisvesting soms tot overlast in buurten. Daarin moet verandering komen, vindt het Aanjaagteam van Emile Roemer, dat hierover advies uitbracht aan het kabinet. Het kabinet heeft dit in grote lijnen overgenomen. Voor een betere aanpak zijn verschillende partijen nodig, ook gemeenten. De nieuwe aanpak in Zwartewaterland vloeit hieruit voort. Hierbij wordt de gemeenteraad nauw betrokken. Bijvoorbeeld bij nieuwe huisvesting.

Gepubliceerd op donderdag 29-04-2021 door Redactie|KN 468 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: