MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |   WeTransfer |       


Donderdag 29 juli 2021 Algemeen:


Voorkeur inwoners voor tweerichtingsverkeer in Hoogstraat en afsluiting onder de brug

Gemeenteraad behandelt verkeerscirculatieplan op 9 mei 2019

Zwartewaterland

Hasselt - Tussen 31 januari en 22 februari 2019 hebben inwoners hun voorkeur uitgesproken voor een wijze van verkeerscirculatie in het centrum van Hasselt. Ruim 350 personen hebben aan deze oproep gehoor gegeven. 59% geeft de voorkeur aan variant vier, tweerichtingsverkeer in de Hoogstraat in combinatie met een afsluiting onder de brug/N331. De Hoogstraat wordt bij deze variant heringericht volgens het principe “auto te gast“. Het college van burgemeester en wethouders biedt de gemeenteraad variant vier ter vaststelling aan. De gemeenteraad behandelt het verkeerscirculatieplan op 9 mei 2019.

Het doel van deze raadpleging was om het draagvlak voor de verschillende varianten te peilen. Uitgangspunt bij alle varianten is de aanleg van een nieuwe parallelweg aan de noordzijde van de N331. De noordelijke parallelweg maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Bodewes. Dit plan heeft ter inzage gelegen en wordt op korte termijn ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Auto te gast in de Hoogstraat

Met “auto te gast” wordt de Hoogstraat zo ingericht, dat het gevoel ontstaat dat het een voetgangersgebied is waar ook auto's worden toegelaten. De bedoeling is om op die manier automobilisten te stimuleren om hun gedrag aan te passen en rekening te houden met de zwakkere verkeersdeelnemers. Dit wordt vaak kracht bijgezet door chicanes, brede stoepen, plantenbakken, het ontbreken van wegbelijning en meer van dergelijke oplossingen.

Hasselt in beweging zetten

Hasselt heeft alles in zich om een prachtige toeristische bestemming te zijn. De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de stad, vooral in stenen. “De Rivierboulevard is aangelegd en er zijn parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Van Nahuysweg. Daarnaast zijn verschillende straten en stegen opnieuw ingericht en bestraat. Ook staat er nog veel op stapel. Zo hebben we met het project Stadsbeweging de mogelijkheid om het centrum weer in beweging te zetten,” geeft wethouder Coster namens het college van burgemeester en wethouders aan. “Samen met onze inwoners en ondernemers willen we hier de schouders onder zetten. Het idee is om samen met betrokkenen een fijne ontmoetingsplek van het centrum van Hasselt te maken. Een plek waar de Hasselter graag wil zijn en waar ruimte is voor toerisme.”

Gepubliceerd op dinsdag 30-04-2019 door Redactie|KN 721 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: