MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |  WeTransfer |       


Dinsdag 15 oktober 2019 Algemeen:


Groen licht voor oprichting Ondernemersfonds centrumgebied Genemuiden

Doel is een aantrekkelijk en economisch voldoende sterk winkelgebied

Genemuiden - Het bestuur van de MVG en de gemeente Zwartewaterland hebben overeenstemming bereikt over het oprichten van een Ondernemersfonds voor het centrum van Genemuiden. Het opzetten van een ondernemersfonds is een mooie vorm van publiek/private samenwerking. Binnenkort start het project, wat naar verwachting de rest van dit jaar in beslag neemt. De MVG organiseert, als initiatiefnemer voor het project, in mei een aftrapbijeenkomst voor alle ondernemers, dus niet alleen voor MVG leden.

In toenemende mate hebben ondernemers in een bepaald gebied behoefte aan collectiviteit, gezamenlijke actie, profilering en gezamenlijke financiering van daaraan verbonden plannen. Daarbij speelt een rol dat sommige investeringen vragen om visie en continuïteit voor de langere termijn. Het is dan extra belangrijk dat sprake is van draagvlak onder de ondernemers en maximale collectiviteit.

De gemeentelijke wetgeving maakt het mogelijk om op verzoek van ondernemers, via een gemeentelijke verordening, een specifieke jaarlijkse heffing te innen van bij ondernemers met zakelijke activiteiten binnen een vastgestelde zone. De opbrengst van de jaarlijkse ondernemersheffingen worden doorgestort naar het collectief van alle ondernemers, het Ondernemersfonds. De ondernemers financieren daarmee de uitvoering van de gezamenlijk opgestelde plannen. MVG Bestuurslid Jan Breman en initiatiefnemer Egbert Brouwer: “In de praktijk blijkt het zeer stimulerend te werken als alle belanghebbende ondernemers participeren. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel namelijk het aantrekkelijk en economisch voldoende sterk houden van ons winkelgebied. Daar is veel inspanning voor nodig en samen kunnen we dingen die we alleen niet voor elkaar krijgen.”

Goed signaal voor verdere ontwikkeling economie centrum

Wethouder Maarten Slingerland is namens het college blij met de overeenstemming met de MVG. “Een belangrijke reden voor onze medewerking is dat we voelen dat de ondernemers zich nog sterker dan nu willen organiseren en manifesteren. Dat is een goed signaal voor de verdere ontwikkeling van de economie in de kern Genemuiden. In de loop van het project moet blijken of er sprake is van ruim voldoende draagvlak voor de plannen, want alleen dan legt het college de verordening ter vaststelling voor aan de raad’ aldus de wethouder.

Nadere toelichting project tijdens aftrapbijeenkomst

Het project en de processtappen worden nader toegelicht tijdens de aftrapbijeenkomst op maandagavond 3 juni a.s. Jan Breman daarover: ‘Ook besteden we dan veel aandacht aan de 1e inbreng van ideeën vanuit de ondernemers. Pas later in het jaar leggen we de concrete, dan uitgewerkte, voorstellen voor aan alle betrokken ondernemers binnen het centrumgebied’.

Gepubliceerd op vrijdag 17-05-2019 door Redactie|KN 254 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

di 15 okt 13° / 18°
6
wo 16 okt 11° / 16°
6
do 17 okt 12° / 16°
7
www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: