MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |  WeTransfer |       


Zaterdag 24 oktober 2020 Algemeen:


Provincie verstrekt vaarvergoeding in de Weerribben, later ook in de Wieden

Overijssel

Genemuiden - Beheerders van veenmosrietland en moerasheide in natuurgebied de Weerribben (Natura 2000) komen in aanmerking voor een vaarvergoeding. Belangrijke voorwaarde is dat de percelen uitsluitend per boot bereikt kunnen worden. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben hiervoor de subsidieregeling over natuur- en landschapsbeheer en het Natuurbeheerplan 2021 aangepast.

Met de aanpassing wil de provincie riettelers tegemoet komen. Aanleiding is een oproep van Provinciale Staten eind vorig jaar. Verschillende riettelers maakten toen duidelijk dat de aangekondigde vergoeding voor natuurbeheer onvoldoende was na een landelijke actualisatie. Naast het beschikbaar stellen van een vaarvergoeding heeft de provincie besloten om het actuele tarief voor het beheer van veenmosrietland te vergoeden. Dat is hoger dan het tarief uit 2019.

Nadere voorwaarden

De vaarvergoeding geldt in eerste instantie voor Staatsbosbeheer en haar pachters. De vergoeding treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari van dit jaar. Om in aanmerking te komen voor de vaarvergoeding hoeven Staatsbosbeheer en haar pachters geen aparte aanvraag meer te doen. Later dit jaar ontvangen zij een aanvullende beschikking voor de periode 2020-2025 met de vaarvergoeding en het aangepaste tarief voor veenmosrietland.

Natuurmonumenten, haar pachters en particuliere eigenaren (aangesloten bij de Unie van Bosgroepen of het Natuurcollectief) komen vanaf januari 2023 in aanmerking voor de vaarvergoeding. Op dat moment start namelijk hun nieuwe zesjarige subsidieperiode.

Veenmosrietland en moerasheide

Riettelers spelen een belangrijke rol bij het in standhouden van veenmosrietland en moerasheide. Veenmosrietland is een zeldzaam vegetatietype dat voorkomt in laagveengebieden zoals de Wieden en de Weerribben. Moerasheide is zowel binnen Nederland als Europa zeer zeldzaam en kan beschouwd worden als een overgang naar hoogveen. Het ontstaat onder specifieke omstandigheden bij het maaien van riet.

“Dit besluit dient zowel de ecologie als de economie van het gebied. Beide belangen probeer ik in Overijssel als bestuurder zoveel mogelijk met elkaar te verbinden”, zegt gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher. “Zo is het openstellen van de vaarvergoeding belangrijk om natuurdoelstellingen te realiseren en tegelijk biedt het een passende beloning aan ondernemers om de werkzaamheden uit te voeren en een eeuwenoud ambacht in stand te houden.”

Gepubliceerd op donderdag 24-09-2020 door Redactie|KN 211 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

za 24 okt 11° / 16°
6
zo 25 okt 13° / 16°
5
ma 26 okt / 13°
7
www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: