MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |   WeTransfer |       


Donderdag 29 juli 2021 Algemeen:


Lokale ontmoetingsplekken onmisbaar voor Overijsselaars

Overijssel

Wie zijn naasten wil helpen doet dat vaak vanuit een organisatie, (sport)vereniging of een stichting. Daar ontmoet je elkaar en kom je met elkaar in contact. Dat is ook de plek waar je hoort hoe het met iemand gaat. Lokale organisaties functioneren met dank aan de inzet van vrijwilliger meer en meer als sociaal vangnet voor wie dat nodig hebben.

Of het nu om een organisatie, (sport)vereniging of een stichting gaat. Zij hebben net als kleine lokale initiatieven een plek nodig waar mensen naartoe kunnen komen. CBS De Pölle biedt een ontmoetingsplek aan Plaatselijk Belang De Pollen en stichting Manna en stichting Waypoint hebben samen een onderkomen gevonden in een voormalig schoolgebouw in Vroomshoop.

Waardering voor vrijwilligers

De inzet van organisaties als deze is van grote toegevoegde waarde voor de inwoners, die hier om verschillende redenen terecht kunnen. Zij dragen bij aan een aantrekkelijke samenleving, die staat of valt met de inzet van vrijwilligers. Gedeputeerde De Witte was op bezoek en sprak met de organisatie en de vrijwilligers. “Het is belangrijk dat er plekken als deze zijn waar mensen terecht kunnen en steun krijgen. Ik heb ongelooflijk veel waardering voor de vrijwilligers, die zich inzetten voor anderen. Dat is noaberschap: je bent er voor iemand als dat nodig is, wat er ook gebeurt.”

Wat mensen bindt

Het Oranjefonds steunt graag plekken die mensen met elkaar verbindt. De provincie sluit daar met het Noaberschapsfonds goed bij aan en heeft oog voor wat mensen bindt en zet daarbij gezondheid, leefbaarheid, vrijwilligers en sport centraal. De Witte is van mening dat er meer initiatieven ontwikkeld kunnen worden. “Het zou mooi zijn als mensen zelf met ideeën komen om met elkaar in contact te komen en ervaringen te delen. Niemand wil er alleen voor staan.”

Bezochte projecten:

Organisatie: Plaatselijk Belang De Pollen/West-Geesteren, VRIEZENVEEN

Project: Ontmoetingsruimte De Pollen West-Geesteren.

Plaatselijk belang De Pollen West-Geesteren is een vereniging met 196 leden die de belangen behartigt voor de bewoners van De Pollen en West-Geesteren. Er is behoefte aan een ruimte voor ontmoetingen. Na lang zoeken blijkt de lokale basisschool de ideale plek. De nog te bouwen ruimte biedt plaats aan de vereniging, maar ook aan activiteiten van de school. Er zijn in de omgeving allerlei verenigingen die interesse hebben om de ruimte te huren. De verwachting is dat zo’n 250 inwoners gebruik gaan maken van de ruimte. Het Overijssels Noaberschapsfonds draagt € 5.000,= bij voor de nieuwe ontmoetingsplek. Het Oranje Fonds stelt een extra bedrag van € 25.000,= beschikbaar.

Organisatie: Stichting Manna, VROOMSHOOP

Project: Definitieve Huisvesting Manna en Waypoint.

Stichting Manna in Vroomshoop zet zich in voor mensen die door omstandigheden onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen. Manna helpt door het geven van voedselpakketten, kinderkleding en verjaardagdozen. De organisatie slaat de handen ineen met Waypoint, een stichting die hulp biedt aan mensen die in aanraking dreigen of zijn gekomen met verslaving. De twee kunnen samen aan de slag in een voormalig schoolgebouw. Door de verhuizing naar een gezamenlijk pand ontstaat er een betere voorziening voor de medewerkers en de doelgroepen. Ook is er uitbreiding mogelijk op het gebied van preventie en vroegsignalering. De bijdrage van € 5.000,= van het Overijssels Noaberschapsfonds gaat naar aanpassingen in het pand. Het Oranje Fonds steunt het project met € 15.000,=.

Gepubliceerd op donderdag 17-06-2021 door Redactie|KN 244 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: