MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |  WeTransfer |       


Woensdag 22 mei 2019 Algemeen:


Kadernota 2019 biedt ruimte voor ambities uit coalitieakkoord

Kadernota eerste financiële uitwerking van coalitieakkoord ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’

Zwartewaterland

Genemuiden - De Kadernota 2019 markeert de start van een nieuwe raadsperiode. Deze nota is de eerste financiële uitwerking van het coalitieakkoord ‘Inwoners maken Zwartewaterland mogelijk’ van ChristenUnie, SGP en BGZ. Ondanks een aantal grote opgaven zoals de invoering van de Omgevingswet en de thema’s in het Sociaal Domein lijkt het vooruitzicht rooskleurig, zowel financieel als beleidsmatig. Daarnaast is er ruimte om in te zetten op een aantal ambities uit het coalitieakkoord zoals extra geld voor handhaving, aanpak verkeersknelpunten, leefbaarheidsplannen en een hoger onderhoudsniveau voor openbaar groen. De Kadernota wordt op 21 juni en 5 juli 2018 in de gemeenteraad behandeld.

In de Kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de koers voor de komende jaren en hoeveel dat gaat kosten. Samen met de raad worden de beleidskaders concreter ingevuld en vastgelegd in de Programmabegroting. In deze begroting staat hoe de doelen voor de korte en lange termijn bereikt kunnen worden.

Extra geld voor handhaving, aanpak verkeersknelpunten, leefbaarheidsplannen en een hoger onderhoudsniveau

De Kadernota biedt financiële ruimte voor nieuw beleid en het intensiveren van huidig beleid Wethouder Maarten Slingerland namens het college van burgemeester en wethouders: “Ik ben verheugd dat er in deze raadsperiode, naast een aantal grote opgaven ruimte is voor het uitvoeren van ambities uit het coalitieakkoord.” In de Kadernota is onder andere extra geld gereserveerd voor het onderhoud van openbaar groen. “We hebben € 130.000 extra gereserveerd voor een hoger onderhoudsniveau van het openbaar groen en € 70.000 voor het verfraaien en onderhouden van de aankleding van het groen. Daarnaast zetten we in op een extra BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Op social media zien we regelmatig berichten over foutparkeren en het dumpen van afval, en de overlast en ergernis die dit veroorzaakt. Met een extra BOA proberen we tegemoet te komen aan de wens van de inwoners. Ook pakken we verkeersknelpunten aan. Daarnaast stellen we vanaf 2020 € 250.000 extra beschikbaar voor leefbaarheidsplannen. Bij het opstellen en uitvoeren van deze plannen hebben we participatie hoog in het vaandel staan.”

Zomernota en Kadernota gelijk behandeld

De Zomernota wordt dit jaar voor het eerst tegelijkertijd met deze Kadernota in de raad behandeld. In de Zomernota rapporteert het college van B&W aan de gemeenteraad over de voortgang van de begroting 2018. Met de structurele gevolgen uit de Zomernota is ook in deze Kadernota rekening gehouden. De Zomernota laat eenmalig in het jaar 2018 een positief resultaat zien van € 5.168.000, voor het grootste gedeelte (€ 3.736.000) veroorzaakt door de verkoop van grond.

Gepubliceerd op dinsdag 12-06-2018 door Redactie|KN 271 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

do 25 apr / 20°
6
vr 26 apr 10° / 17°
7
za 27 apr / 13°
6
www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: