MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |  WeTransfer |       


Vrijdag 10 april 2020 Interviews:


Gaellemuun en de Gaellemunigers

Wat u altijd al wilde weten over onze burgemeester Eddy Bilder

2 reacties.
foto: Aline Mateboer

Genemuiden - Het eerste interview is een feit!

Het lag voor de hand om  de eerste burger van Zwartewaterland en in dit geval ook inwoner van Genemuiden de primeur te geven.  Toen ik onze burgemeester benaderde voor dit project was hij gelijk enthousiast en een afspraak was snel gemaakt.

Ik ken de burgemeester van eerdere persoonlijke ontmoetingen, maar in het gemeentehuis ben ik nog nooit verder gekomen dan de begane grond bij de afdeling burgerzaken. Een keer omdat ik naar een  ver buitenland wilde reizen en ik er achter kwam dat mijn paspoort niet meer lang genoeg geldig was en een keer om mijn rijbewijs te laten verlengen.

Een beetje te vroeg  meld ik me aan bij de receptie en word verzocht even plaats te nemen. En omdat ik zo veel te vroeg ben, heb ik tijd genoeg om  toch stiekem een klein beetje zenuwachtig te worden. Het is natuurlijk m’n eerste echte interview ooit. Klokslag 16.00 uur word ik opgehaald en naar het kantoor van onze burgemeester begeleid op de eerste verdieping.

Ik word hartelijk ontvangen en krijg iets te drinken aangeboden. De burgemeester is ontspannen,  hij vraagt hoe het met m’n moeder gaat en we babbelen even over koetjes en kalfjes, ik voel me snel op m’n gemak en we kunnen beginnen aan het interview.

Wilt u in het kort vertellen wat het burgemeesterschap inhoudt?

Het is een ontzettend veelzijdige baan, enerzijds ben je samen met het college bestuurder van de gemeente, maar daarnaast ben je ook burgervader, een soort  pastorale taak naar de burgers toe.

Ook ben je vertegenwoordiger van de gemeente naar buiten toe,  o.a. als het gaat om de economische of bestuurlijke samenwerking met burgemeesters van andere gemeenten. Geen één werkdag is hetzelfde, je bent er voor de burgers op momenten van vreugde, maar ook van verdriet en je probeert er voor iedereen te zijn. Dit is niet gekoppeld aan een politieke partij of stroming, maar ik ben er gewoon voor alle burgers in de gemeente.

Hoe ziet een gemiddelde werkweek er uit  en hoeveel  uren per week werkt u?

Als je alle uren bij elkaar optelt zijn het best heel veel uren, maar daar staat tegenover dat veel dingen die bij het werk van burgemeester horen, door andere mensen gedaan worden in hun vrije tijd. Als ik een keer naar bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd ga, omdat ik uitgenodigd ben als burgemeester, voelt dat niet als werk. Als je als privépersoon naar een evenement gaat, kun je je in principe wel iets anders gedragen, maar  toch moet je wel altijd opletten wat je zegt of wat je doet. Je moet je er dus wel degelijk van bewust zijn wat je  als privépersoon zegt, want  mensen denken dan al gauw dat je dit in de hoedanigheid als burgemeester hebt gezegd. Zich helemaal laten gaan is er ook niet bij, maar gelukkig ben ik ook niet echt het type van uit de band springen. Maar enige voorzichtigheid is dus wel geboden.

Werkweken van 60 uur zijn meer regel dan uitzondering, maar het zijn ook hele plezierige dingen en ik ga niet gebukt onder een zware werklast. Bovendien is het allemaal heel leuk en dan maakt het niet uit hoeveel uren je maakt.

Hoe kwam het dat u hebt gesolliciteerd naar de functie van burgemeester?

Ik werd op de openstaande vacature geattendeerd door de toenmalige commissaris van de koningin, die dacht dat dit wel eens iets voor mij zou kunnen zijn. Er zit wel een heel circuit om een dergelijke sollicitatie heen hoor, waarbij ook wordt gekeken welke persoon waar zou passen.

Zelf leek het mij ook wel iets en ook de gemeenschap sprak mij zeer aan.

Wat was uw eerste uitdaging in uw ambt?

Toen ik aantrad als burgemeester was dit de armste gemeente van Overijssel, er waren nogal wat financiële problemen en daar lag uiteraard een hele uitdaging. Inmiddels hebben we de financiën goed op orde. Bovendien waren er de nodige wisselingen geweest in het burgemeesterschap de laatste jaren en het zou goed zijn als de gemeente iemand zou krijgen voor langere tijd. Ook dat past wel bij mij, ik heb namelijk de neiging om ergens wortel te schieten. Zwartewaterland heeft  prachtige kernen en in iedere kern liggen wel uitdagingen. Ik hoef me nooit te vervelen, want er is altijd wel iets te doen.

In het begin van de herindeling was er nog wel wat argwaan tussen de kernen, het was natuurlijk een gedwongen herindeling. Er zijn wonden geslagen en de zelfstandige gemeenten raakten  hun autonomie kwijt zonder dat ze dat zelf wilden. Ik denk dat de mensen er nu in overgrote mate aan gewend zijn en er mee kunnen leven. De samenwerking gaat het beste als de gemeente er zich niet al te veel mee bemoeit. Mensen moeten zelf ontdekken dat ze de dingen samen kunnen doen en dat gebeurt nu wel.

De bedrijvenkringen werken goed samen en ook de verenigingen weten elkaar steeds beter te vinden, bijvoorbeeld  de voetbalverenigingen. De gemeente is hooguit faciliterend en niet sturend.

Wat zijn de leuke  kanten van uw werk en wat de minder leuke?

Ik vind het heel erg leuk om bijvoorbeeld jubilerende bruidsparen te bezoeken of  mensen die een hoge leeftijd bereiken. Ik kom veel bij mensen thuis, je praat met hen en krijgt de meest interessante verhalen te horen over wat ze hebben meegemaakt of verhalen uit een verleden die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van de gemeenschap.

Wat mij ook blij maakt is dat we een hele betrokken bevolking hebben, mensen staan niet onverschillig tegenover elkaar in de gemeenschap waarvan ze deel uitmaken en zijn daarin heel actief. Dat geeft een bijzondere waarde aan de  kernen en dat vind ik heel mooi.

Eigenlijk zijn er helemaal geen minder leuke kanten aan mijn werk.

Kunt u een paar hoogtepunten benoemen?

Wij hebben prachtige festiviteiten in de gemeente, bijvoorbeeld de  sleepbootdagen in Zwartsluis en straks in december weer het W.G. van der Hulst festival in Hasselt, dat vind ik echt hoogtepunten. Het is heel jammer dat er dit jaar geen Genemusiment georganiseerd wordt. We kunnen overigens in de gemeente best goed dingen organiseren met elkaar en er zijn nooit noemenswaardige problemen.

U bent zeer toegankelijk, heeft dat ook  nadelen?

Ik heb daar tot nu toe nog eigenlijk nooit nadelen van ondervonden. Ik herinner me wel van vroeger dat burgemeesters veel afstandelijker waren.  Je kunt er natuurlijk voor kiezen om boven de mensen te gaan staan of ernaast, maar ik vind het prettig om er tussen te staan.

Het is fijn als mensen me benaderen als ze een probleem hebben of als er iets gebeurt.  Natuurlijk zijn er ook wel eens moeilijke dingen, maar ik ben er ook voor ingehuurd om moeilijke dingen op te lossen. Soms lukt dat, maar soms lukt dat ook niet en dan moet je toegeven dat jouw kunnen ook grenzen heeft.

Heeft u een rolmodel, een voorbeeld of iemand die u respecteert?

Er zijn wel mensen waar ik heel veel  respect voor heb, iemand waar ik naar luister of naar geluisterd heb. Zo iemand was bijvoorbeeld Reind Breman. Daar ging ik wel naar toe als er iets speelde  en Reind was iemand die niet alleen de spelers kende, maar ook de regels van het spel kende.

In de Haagse politiek was ik wel erg gecharmeerd van de toenmalige minister Donner, een gedegen man. Ook voor Jan de Koning, een oud ‘Sluuziger’ had ik veel respect. Dit zijn mensen die weten waar het over gaat en over dingen nagedacht hebben alvorens iets te zeggen.

Met wie zou u wel eens een dagje willen ruilen?

Dat vind ik best een lastige vraag. Ik zou niet met iemand willen ruilen omdat ik bijvoorbeeld die baan ambieer, maar wel om iets meer te weten te komen over die baan. Ik zou wel graag iets  willen afweten van het werk van een predikant. Ik ben wel een tijdje ouderling geweest en weet er wel iets van, maar niet genoeg en ik zou graag wel eens in die rol willen staan om te voelen en te ervaren wat er echt gebeurt.

Wat betekenen normen en waarden voor u?

Die vind ik heel erg  belangrijk! ik vind dat bepalend  voor de kwaliteit van de samenleving, als mensen zich aan normen en waarden houden. Het is ook belangrijk dat de normen en waarden  ergens op gebaseerd zijn. Bijvoorbeeld mensen die vanuit normen en waarden gericht zijn op de medemens, die dienstbaar willen zijn. Kijken wat je kunt beteken voor een ander, is een hele  belangrijke waarde.

Ook beleefdheidsvormen zijn belangrijk. In onze gemeenschap groeten mensen elkaar altijd. Toen ik destijds in de Tweede Kamer zat en ik in Den Haag woonde, moest ik vanaf mijn woning ongeveer tien minuten lopen naar het Binnenhof. Ik kwam iedere dag talloze mensen tegen, maar niemand zei iets. Mensen hadden alleen maar aandacht voor hun mobieltje, of ze hadden een koptelefoon op maar ze hadden niets met de omgeving  waar ze liepen. Dat is geen vergelijk met hier, hier groet iedereen elkaar.

In Zwolle zijn ze bijvoorbeeld net met een nieuw project gestart. Mensen die langs een verzorgingstehuis lopen gaan de bejaarde bewoners groeten, ze gaan zwaaien. Ze zijn daar in Zwolle heel erg trots op  maar dat gebeurt hier al jaren en het is volstrekt normaal. Dat vind ik ook een vorm van vaste waarde in onze samenleving . Ik vind het hier goed toeven!

Vertelt u eens iets over uw jeugd en uw familie.

Ik ben geboren en getogen in Ermelo en afkomstig  uit een aannemersfamilie, dat wil zeggen, mijn vader, grootvader, overgrootvader en betovergrootvader waren allemaal aannemers. Zelf heb ik ook bouw- en bedrijfskunde gestudeerd en beoogd een loopbaan in het familiebedrijf te hebben. Op enig moment is het bedrijf verkocht en heb ik samen met een compagnon een deel van het bedrijf overgenomen en een deel van de aannemerij  voortgezet. Daarnaast kwam ik langzaam maar zeker in de politiek terecht, maar  mijn hart ligt nog steeds wel voor een deel in de  bouw. Bouwen vind ik nog altijd erg interessant, vooral het ontwerpen van gebouwen. Dat is nog steeds een hobby.

Ik heb één broer, die een aan de bouw aanverwant beroep heeft, hij heeft een schildersbedrijf. Mijn vader is helaas een aantal jaren geleden overleden, maar mijn moeder woont ook nog steeds in Ermelo. Wij hebben een kleine familie.

Hoe bent u in de politiek terecht gekomen?

Als kind was ik al in politiek geïnteresseerd en al vroeg las ik allerlei kranten om te weten wat er in de wereld speelt. Mijn familie was niet echt  politiek geëngageerd,mijn ouders niet en ook mijn grootouders  niet echt.

In de jaren ’80 was er in Nederland een heftige discussie over het plaatsen van kruisraketten. Iedereen vond daar wat van en er werd zelfs een volkspetitie georganiseerd. Ook in Ermelo werd er een oproep gedaan aan de burgers om de petitie te ondertekenen.

Een vriend van mij en ik vonden al op deze jonge leeftijd, dat de kruisraketten in de tijd van de koude oorlog wel degelijk geplaatst moesten worden en we begonnen een tegenactie. Een paar prominente inwoners van Ermelo kregen hiervan lucht, ze vonden dat we goed bezig waren en het misschien een idee was om zich aan te sluiten bij het CDJA (Christen Democratisch Jongeren Appèl). Wij zij hier inderdaad naar toe gegaan  en toen wij er weer vandaan kwamen, was ik voorzitter. Daarna is het eigenlijk heel snel gegaan, een jaar later zat ik in de gemeenteraad en vervolgens werd ik wethouder. Van daaruit kwam ik dus in de Tweede Kamer terecht. Al deze werkzaamheden sluiten heel erg aan  op mijn interessegebied.

Het ambt van  burgemeester is geen negen tot vijf baan, wat doet u om zich te ontspannen?

Ik vind lezen een ontzettend ontspannende bezigheid. Ik ben een groot  liefhebber van lezen en van boeken, boeken kopen en het verzamelen van boeken. Voor mij geen  e-reader, ik wil echte boeken, ik wil ze ruiken en voelen. Lezen is een goede vorm van ontspanning, je komt weg uit de alledaagse werkelijkheid en ik kan daarbij heel goed m’n hoofd leegmaken. Iedere avond voor het slapengaan lees ik wel een tijdje.

Doet u aan sport?

Ja, ik wandel sinds een  aantal jaren, als je dat sport kunt noemen. Wekelijks maak ik een wandeling met iemand uit Genemuiden en ik loop met een paar mensen, ook uit Genemuiden, het  Pieterpad. Wij zijn hier al een paar jaar mee bezig en bijna klaar. De volgende route staat inmiddels gepland, het is een hele dag wandelen. Het is een vrij nieuwe liefhebberij en ik beleef hier heel veel  plezier aan.

Ondanks dat ik wandelen erg leuk vind om te doen en het Pieterpad loop,  zal ik waarschijnlijk niet de ‘Camino’ gaan doen. Eén dag wandelen is eigenlijk wel genoeg, voor deze tocht ben je zeker zo’n 5 à 6 weken onderweg en ik ga niet zo heel graag zo lang weg.

Waar gaat u naar toe op vakantie?

Ik hou heel erg van steden en monumenten. Onlangs was ik bijvoorbeeld in Enkhuizen, maar ook als je door Hasselt of Kampen loopt,  denk je: ‘Waarom zou je ver weg gaan, als je zoveel moois dichtbij huis hebt?’. We hebben zo veel mooie steden in Nederland met prachtige monumenten, dus je hoeft niet altijd ver weg om iets moois te ontdekken. Ik maak graag stedentripjes met name in Europa. Sommige steden waren al oud, toen ze met de bouw van Amsterdam nog moesten beginnen.  Dus ja, steden, monumenten en musea hebben mijn interesse.

Hebt u hobby’s ?

Eigenlijk zijn ze al een beetje benoemd, namelijk wandelen, boeken verzamelen en lezen. Maar tekenen is ook een grote hobby van mij, dat heeft natuurlijk wel te maken met mijn achtergrond in de bouw. Ik teken dus nog met liniaal  en ontwerp dingen.  Tot een jaar of drie, vier  geleden ontwierp ik ieder jaar nog wel een huis. Nu doe ik af en toe  iets met monumenten , bijvoorbeeld als er monumenten zijn waarvoor men geen goede bestemming heeft, probeer ik  iets te bedenken en dat begint uiteraard met het maken van een plan.  Ik vind het prachtig om me helemaal in zo’n project in te leven en een manier te vinden waardoor een object  weer toekomst krijgt.

U woont alleen, kookt u zelf?

Ha ha, nee ik kook nooit en ondanks dat ik nooit kook, krijg ik wel genoeg te eten. Het werk brengt heel veel etentjes met zich mee en het is helemaal niet erg om een dag geen warm eten te krijgen.

Als het nodig mocht zijn ben ik best bereid het te leren, maar zolang het op een andere manier kan vind ik het prima.

Wat is uw lievelingseten?

Chinees eten, daar hou ik heel erg van! Maar ook de Nederlandse keuken, gewoon een  Hollandse maaltijd kan ik ook zeer waarderen. Een meergangen diner of gewoon een stamppot, ik vind het allebei lekker. Eten vind ik een prettige bezigheid en ik lust heel veel, maar wel alles op z’n tijd.

Bier of wijn, koffie of thee?

Dat hangt een beetje af van de omstandigheden. In deze warme periode vind ik een biertje wel lekker, maar ook bijvoorbeeld Radler vind ik erg verfrissend. Bij het eten drink ik graag een goed glas wijn.

Ik drink toch wel het meest koffie. Tegenwoordig wordt er steeds  vaker thee gedronken, maar vroeger was het overal koffie, in de bouw sowieso. Ik tel de kopjes koffie die ik neem wel en neem niet meer dan zes  kopjes per dag. Als het een lange dag dreigt te worden, dan begin ik met thee en ga dan langzaam over op koffie.

Naar welke muziek luistert u?

Eigenlijk wel gevarieerd maar niet echt breed. Ik luister graag naar de psalmen zoals ze in Genemuiden gezongen worden, met de bovenstem. Deze muziek heb ik altijd in de auto. Ik rij veel en luister ook graag naar klassieke muziek, geen specifieke componist, maar gewoon Beethoven, Mozart, Strauss etc.. Maar de psalmen die met de bovenstem gezongen worden, die doen wat met me en geven me rust.

Waar maakt u zich zorgen om?

Eén van de dingen die hier in de gemeente speelt en waar we ons mee bezig houden is het toenemende  gebruik van drugs en ook het overmatige gebruik van alcohol. Het speelt zeer zeker onder de jeugd en we weten dat dit zowel  op korte, maar zeker op lange termijn schade kan opleveren en daar wil ik wel graag iets aan doen. Drugsgebruik willen we helemaal NIET en het gebruik van alcohol kan wel wat matiger en op een meer verantwoorde wijze.

U bent bezig met uw tweede ambtstermijn, wat zijn uw plannen?

Toevallig heeft de burgemeester van  Zwolle onlangs afscheid genomen, hij zat inmiddels in z’n vierde ambtstermijn. Je hebt carrière burgemeesters die graag zo snel mogelijk een zo groot mogelijke gemeente willen.  Dat ambieer ik niet, ik wil graag m’n werk zo goed mogelijk doen op de plek waar ik op het moment ben en ik heb niet het gevoel dat ik direct weg zou moeten of willen. Maar uit ervaring weet ik, dat dingen soms ook snel kunnen veranderen. Je moet de zaken maar gewoon laten gebeuren.

Vooralsnog loopt mijn tweede termijn tot 2023 en tegen die tijd kijk ik wel wat er op mijn pad komt. Als mensen mij vragen of ik niet eens een keer iets anders wil, dan stel ik altijd een tegenvraag: ‘Vertel mij dan maar waar ik het beter kan krijgen?’.

Ik praat natuurlijk met heel veel collega’s en ik heb nog niet ontdekt dat er ergens een ideale gemeente is, maar ik kan je wel vertellen dat onze gemeente wel heel dicht in de buurt komt.

Waarom hebt u gekozen in Genemuiden te gaan wonen?

Het was niet direct een keuze. Ik had me wel bedacht dat het niet wijs zou zijn om in Hasselt te gaan wonen. Daar staat het gemeentehuis en dan word je al snel de burgemeester van Hasselt. Dus het zou of Zwartsluis of Genemuiden worden. Ik heb twee keer een woning bekeken in Zwartsluis maar toen kwam mijn huidige woning te koop bij inschrijving. Ik was de enige inschrijver, dus had ik gelijk beet. Oud-burgemeester Rietkerk heeft me op de dag van mijn installatie wel het advies gegeven dat het goed zou zijn om in Genemuiden te gaan wonen.

In Hasselt ben ik het meest met m’n ogen open en in Genemuiden heb ik de meeste tijd m’n ogen dicht J

Het huis in Genemuiden moest eerst behoorlijk opgeknapt en verbouwd worden, maar ik  woon er nu sinds december 2011 met veel plezier.

Mijn huis in Ermelo heb ik wel aangehouden en  ik kom daar ongeveer twee keer per week om o.a. de post te verzorgen en even op bezoek te gaan bij mijn moeder, verdere  familie en vrienden. In dit huis staat ook het grootste gedeelte van m’n boekenverzameling nog, want het was te veel om ze allemaal mee te verhuizen. Bovendien heb ik zo nog een vakantie adresje, het huis staat een beetje buitenaf en ik heb daar veel privacy, het is heerlijk om daar een paar dagen te vertoeven.

Wat vindt u bijzonder aan de Gaellemunigers?

Wat mij in het begin gelijk al opviel, ze zijn heel direct. In Ommen had ons familiebedrijf een vestiging en ik kwam na mijn studie daar terecht.  De mensen in Ommen zijn wat terughoudender, vaak is het geen ja of geen nee. Ook in andere delen van Overijssel is men veel terughoudender. De mensen hier zijn recht toe, recht aan en nemen geen blad voor de mond.

Het gesprek met de burgemeester was zeer open, ik ben veel te weten gekomen en heb een goed beeld gekregen wie onze burgemeester werkelijk is. Een ontzettend vriendelijke, open en zeer betrokken man, die normen en waarden hoog in het vaandel heeft staan en makkelijk toegankelijk is voor iedereen.

Wat hebben we een fijne burgemeester!!

Gepubliceerd op woensdag 04-09-2019 door Aline Mateboer 3043 keer gelezen.Weer Gaellemuun:

vr 10 apr / 16°
8
za 11 apr / 20°
10
zo 12 apr / 21°
9
www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Foto van de dag:

Advertenties: