MENU
Nieuws plaatsen

Nieuwstip: redactie@gaellemuun.nl |   WeTransfer |       

Uw persoonsgegevens.

Geachte websitebezoeker,

Gegevensbescherming vinden wij zeer belangrijk. Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. Daarom willen wij u uitleggen welke gegevens wij wanneer en voor welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

Inleidende opmerkingen over gegevensbescherming

Juridische basis

Persoonsgegevens worden beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en ook de Telecommunicatiewet. Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. Voor gegevens van rechtspersonen geldt deze bescherming niet. Bij persoonsgegevens gaat het om individuele gegevens over persoonlijke of zakelijke feiten die met u als persoon te maken hebben (bijvoorbeeld uw naam in combinatie met uw telefoonnummer of uw e-mailadres). Informatie die niet rechtstreeks in verband kan worden gebracht met uw werkelijke identiteit (bijvoorbeeld artikelen die u op de website worden getoond), valt hier niet onder.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden. Derden ontvangen uw persoonsgegevens uitsluitend op de in deze privacyregeling omschreven wijze van ons.

Wat gebeurt er als u gebruik maakt van onze website? 

Bij ieder bezoek aan onze website, dat wil zeggen wanneer u een bestand van onze server oproept of probeert op te roepen, worden gegevens hierover in een protocolbestand (logfile) opgeslagen.

Bij iedere oproep worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres;
 • naam van het opgeroepen bestand;
 • datum en tijdstip van de oproep;
 • verstuurde hoeveelheid gegevens;
 • melding of de oproep is gelukt;
 • melding waarom een oproep eventueel is mislukt;
 • besturingssysteem en browsersoftware van uw computer;
 • beeldschermresolutie;
 • browserstaal;
 • kleurintensiteit;
 • browser-plug-ins (Javascript, Flash-Player, Java, Silverlight, Adobe Acrobat Reader enz.);
 • de website van waaraf u ons bezoekt

De aangemaakte gegevensbestanden worden voor statistische doeleinden in logfiles opgeslagen en na statistische verwerking gewist. Wij kunnen de opgeslagen gegevens niet tot u herleiden. De gegevens worden door ons ook niet aan derden verstrekt. Alleen in geval van een inbreuk op onze rechten behouden wij ons het recht voor een gegevensbestand aan de bevoegde autoriteiten door te sturen om de inbreuk op onze rechten te laten vervolgen.

Gebruik van cookies en Local Storage

Wij gebruiken op onze website zogenoemde "cookies" en benutten de lokale opslagcapaciteit van uw browser (“Local Storage“) om u maximaal gebruikscomfort te bieden en ons onlineaanbod ook in de toekomst voor u aantrekkelijk te maken.

Cookies zijn tekstbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen en informatie over het gebruik van onze website door u bevatten. Wij gebruiken cookies onder andere om u in staat te stellen alle functionaliteit op onze website te gebruiken. Dergelijke cookies vervallen na 24 uur. Andere cookies gebruiken wij voor statistische doeleinden. Deze blijven permanent op uw computer als u ze niet wist. Via deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld.

In de standaardinstelling accepteert uw browser cookies. Daarom hoeft u geen speciale instelling te gebruiken om cookies op uw computer te kunnen opslaan. Als u het opslaan van cookies wilt deactiveren, kunt u nadere informatie hierover vinden in de hulpfunctie in de menulijst van uw browser. U moet er wel op letten dat het gebruik van onze website beperkt kan worden als u cookies uitschakelt. Wij adviseren u het gebruik van cookies toe te staan omdat anders de kans bestaat dat de functionaliteit van onze website wordt beperkt.

Local Storage is een lokale opslag in uw browser. U kunt onze website ook zonder Local Storage gebruiken. De in de Local Storage verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor reclamedoeleinden.

Retargeting

Op onze website wordt gebruik gemaakt van retargeting-technologieën. Bij retargeting wordt de reclame getoond op basis van een op cookies gebaseerde analyse van het vorige gebruikersgedrag. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de tussenopslag van de internetbrowser van de websitebezoeker worden opgeslagen. Dankzij cookies kan de internetbrowser worden herkend. In een cookie worden noch uw IP-adres noch andere gegevens opgeslagen die te herleiden zijn tot u.

Bij deze door ons gebruikte technologie worden dus geen persoonsgegevens opgeslagen. Bij het gebruik van de retargeting-technologie houden wij ons aan de geldende wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming.

Als u niet wilt dat u reclame te zien krijgt die te maken heeft met uw interesses, kunt u deze functie uitschakelen. Op onze website maken we gebruik van onderstaand retargetting systeem. Gebruik de link om de functie uit te schakelen. 

Gebruik van YouTube-video‘s

Op onze website maken wij gebruik van YouTube-video‘s, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com/. U kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Alle video‘s staan in de zogenoemde “privacymodus”. Dit betekent dat geen gegevens over u als gebruiker worden verstrekt aan YouTube als u een video niet bekijkt. Pas wanneer u een video bekijkt, worden YouTube-cookies op uw computer opgeslagen en gegevens gezonden aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van uw browser.

De gegevens worden verzonden ongeacht of u bij Google een account hebt waarmee u bent ingelogd, of geen account hebt. Als u ingelogd bent, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u dit niet wilt, moet u uitloggen voordat u de button activeert.

YouTube resp. Google Inc. slaat deze gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of een op de gebruiker toegesneden vormgeving van haar website. Dit gebeurt vooral (ook voor niet ingelogde gebruikers) om specifieke reclame te maken en andere gebruikers te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van een gebruikersprofiel. Hiervoor moet u zich wenden tot de exploitant van YouTube, Google Inc.

Nadere informatie over doel en omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking hiervan door Google Inc. vindt u op deze website.

Wanneer en waarvoor verzamelen, verwerken en gebruiken wij uw gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend als u deze zelf aan ons ter beschikking stelt, bijvoorbeeld bij een vraag via onze contactpagina.

Uw gegevens worden versleuteld verzonden. Hierdoor wordt de communicatie tussen u en onze webserver beschermd en kan misbruik van uw gegevens (afluisteren) door derden worden voorkomen. Voor het versleutelen gebruiken wij SSL (Secure Sockets Layer). Dit is een erkend en wijdverbreid systeem op internet, waarmee bijvoorbeeld ook banken en onlineshops voor hun internetdiensten werken en waarvan de nieuwste versie als veilig wordt beschouwd.

Alle met betrekking tot onze website verzamelde persoonsgegevens worden op grond van de geldende bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens uitsluitend voor de door u gevraagde diensten en voor de behandeling van uw vragen verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor de behandeling van uw vragen en het gebruik van onze diensten door u doen wij een beroep op dienstverleners. Deze dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan deze privacyregeling.

Wat kunt u doen met betrekking tot het opslaan of gebruik van uw gegevens?

U bent onze bezoeker. Daarom kunt u ons altijd vragen of wij persoonsgegevens van u hebben opgeslagen en om wat voor gegevens het gaat. Mocht u vaststellen dat er fouten zitten in de persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen, dan zullen wij de desbetreffende gegevens vanzelfsprekend altijd corrigeren, blokkeren of wissen.


Voor meer vragen of  opmerkingen  verwijzen wij u graag naar redactie@gaellemuun.nl


Weer Gaellemuun:

www.zwartewaterweer.nl

Advertenties:

Meest gelezen:

Foto van de dag:

Advertenties: